'הצהרת עקרונות פרטיות' – לאירופה, המזרח התיכון ואפריקה

ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו אנו מתארים כיצד 'מדטרוניק' מעבדת מידע אישי. שומרת ומכבדת את אמונם של לקוחותיה, עמיתיה לעסקים, ספקיה ומטופליה בדרך התורמת להצלחתה המתמשכת.

אנו מקפידים תמיד לעבד מידע אישי:

 • באופן חשאי והוגן
 • באורח הולם, בהתאם להצהרותינו
 • לפי חוק, בהתאם לחוקים המיושמים להגנת נתונים, ובהתאם להוראות, לתקנות ולעקרונות.

מיהי מדטרוניק? מדטרוניק הוא השם שאנו משתמשים בו לכלל העסקים שלנו, ובהם Medtronic, Inc., תאגיד שבסיסו בארצות-הברית של אמריקה ובכל אחת מהחברות שיש לו שליטה בהן בשל היותן חברות בנות או מסונפות. כאשר אנו משתמשים במילים כגון 'אנחנו' או 'שלנו', כוונתנו ל'מדטרוניק'.

מתי תקפים 'עקרונות הפרטיות' הללו?

'עקרונות הפרטיות' הללו תקפים כאשר אנו מעבדים מידע אישי שנאסף ממדינות באירופה, המזרח התיכון ואפריקה. 'עקרונות פרטיות' אלו חלים על נתונים שאנו אוספים ישירות מהאדם שהנתונים מזהים אותו, וכן אם אנו אוספים נתונים מאדם (או חברה) בעניינו של אדם אחר. לפיכך, כאשר אנו משתמשים במילים 'אתה' או 'אני' ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, כוונתנו לאותו אדם שאת המידע האישי שלו אנו מעבדים, בין אם אספנו את הנתונים ממנו ישירות ובין בעקיפין, דרך גורם אחר.

הצהרת עקרונות פרטיות' זו אינה תקפה כאשר אנו מעבדים מידע'

 • על העובדים שלנו בתחום יחסי ההעסקה שלהם עמנו;
 • אם מסרנו הכחשות, קווי מדיניות, הודעות או תנאי שימוש אחרים המציינים כי מדיניות זו אינה תקפה או שמדיניות שונה תקפה במקומה
 • שאינו מזהה אותך כאדם פרטי, לרבות מידע אישי (שנגדיר להלן) שהפכנו אותו ללא-מזוהה, באופן ששוב אין אפשרות להשתמש בו כדי לזהותך.

מהו עיבוד נתונים?

עיבוד נתונים הוא מערך כלשהו של פעולות העוסקות במידע אישי, בין באמצעים אוטומטיים ובין באחרים, הכולל איסוף, חשיפה, התאמה, שינוי, תיקון, מציאה, שילוב, חסימה, מחיקה, העברה, השמדה, רישום/הקלטה, ארגון ואחסון של מידע אישי וכן שימוש בו.

מהו מידע אישי?

מידע אישי הוא מידע בעניינך שנוכל להשתמש בו כדי לזהות אותך ספציפית, כגון:

 • שם
 • מספר טלפון
 • כתובת דואר אלקטרוני
 • תאריך לידה
 • כתובת
 • מספר ביטוח לאומי או מספר זהות
 • מספר חשבון
 • כל מידע אחר בעניינך המזהה אותך או יכול לזהות אותך

סוגים אחדים של מידע אישי הם מידע רגיש. מידע רגיש יוגדר בהמשך. ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, בהשתמשנו במונח 'מידע אישי', אנו כוללים מידע רגיש, אלא אם צוין במפורש אחרת.

מתי וכיצד 'מדטרוניק' אוספת מידע אישי?

'מדטרוניק' יכולה לאסוף מידע אישי במגוון דרכים. לדוגמה:

 • במקומות מסוימים באתר האינטרנט שלנו יש לך אפשרות לשלוח לנו מידע אישי על עצמך. לדוגמה, אתה יכול למלא טופס הרשמה, סקר או טופס דואר אלקטרוני. תוכל גם לבחור להתיר לנו לבצע זיהוי אישי של ביקוריך באתרים שלנו, ובמקרה כזה נבקש ממך מידע אישי מסוים כדי שביקוריך באתרים שלנו יהיו יעילים יותר מבחינתך. אם מידע זה משולב במידע לא-אישי שאנו אוספים, נוכל לומר לך שכבר ביקרת באתרי הרשת שלנו בעבר.
 • אנו יכולים לאסוף ממך מידע כאשר אתה מקיש על צור קשר לצורך מידע, מוצרים או שירותים.
 • אנו יכולים לאסוף עליך מידע אישי במהלך ביצוע עסקות מסחריות עם לקוחותינו, ספקינו ושאר הקשרים העסקיים.

כיצד 'מדטרוניק' מעבדת מידע אישי?

אפשר שנעבד את המידע האישי שלך (למעט מידע רגיש, בו נדון בנפרד להלן):

 • כדי להשיב לבקשותיך ולשאלותיך;
 • כדי לבצע חוזה או לצורך מו"מ לחוזה אתך או בעניינך;
 • כדי לפתח רשומות, ובהן רשומות של המידע האישי שלך;
 • כדי ליצור אתך קשר בדואר האלקטרוני (או בדרכים אחרות שתיתן להן את הסכמתך) בעניין מידע שעשוי לעניין אותך, ובו אינפורמציה על הניסויים הקליניים שלנו ועל המוצרים והשירותים שלנו ושל אחרים;
 • למטרות ניתוח וכדי לחקור, לפתח ולשפר את התכניות, המוצרים, הטיפולים, השירותים והתכנים שלנו;
 • כדי להסיר את פרטיך האישיים המזהים (שמך, כתובת הדואר האלקטרוני שלך, מספר הזהות שלך וכו'). במקרה כזה, לא תזוהה עוד כאדם פרטי ייחודי. מרגע שהסרנו את פרטיך המזהים, המידע אינו אישי והוא אינו כפוף ל'הצהרת עקרונות הפרטיות' הזאת;
 • כדי לבצע התאמה אישית של הגישה שלך לאתרי האינטרנט שלנו, לדוגמה: לספר לך על דברים חדשים שעשויים לעניין אותך;
 • כדי לאכוף 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו ולהגן על זכויותינו או קנייננו;
 • כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך או על בריאותו, ביטחונו ורווחתו של אדם אחר;
 • כדי לציית לחוק או לתקנה, צו בית משפט או חיוב משפטי אחר;
 • למען האינטרסים הלגיטימיים האחרים שלנו, אלא אם עיבוד כזה יפגע באורח לא הוגן בזכויותיך ובחירותך;
 • בדרכים אחרות שתסכים להן.

מהו מידע רגיש?

סוגים מסוימים של מידע אישי הם מידע רגיש. מידע רגיש הוא מידע אישי המגלה פרטים או עוסק בפרטים בעניין בריאותך (כגון המספר הסידורי של המכשיר שברשותך או תאריך השתלה), מוצאך הגזעי או האתני, האמונות הדתיות או הפילוסופיות שלך, חיי המין שלך, השתייכותך הפוליטית או חברותך באיגוד מקצועי.

האם 'מדטרוניק' תאסוף או תעבד מידע רגיש באופן שונה ממידע אישי אחר?

'מדטרוניק' תאסוף ותעבד את המידע האישי שלך אך ורק:

 • בדרכים שנתת להן את הסכמתך המפורשת;
 • כדי להגן על האינטרסים החיוניים שלך, במקרים שבהם הסכמתך המפורשת אינה יכולה להינתן או להתבקש;
 • לפי חוקי המדינה;
 • אם העיבוד נחוץ למטרות רפואיות, ואנו, תלוי בנסיבות, מחויבים לסודיות לפי חובת הסודיות החלה על אנשי מקצוע בתחום הרפואה;
 • כדי לבסס ולהגיש תביעה משפטית או להגן עליה.

לדוגמה:

 • אנו עשויים לאסוף מידע רגיש על מטופלינו מלקוחותינו, ספקינו או ממי שיש לנו אתם קשרים עסקיים אחרים, בין אם אנו מספקים לך טיפול ובין אם אנו מספקים לך תמיכה טכנית למוצרינו או לשירותינו.
 • אנו עשויים לאסוף מידע רגיש על מטופלינו כאשר אנו מקבלים שאלות או הצעות בעניין מוצרינו ושירותינו.
 • אנו עשויים לאסוף מידע רגיש לפי דרישת מינהל המזון והתרופות של ארה"ב (FDA) או רשויות ממשלתיות אחרות כדי להבטיח שימוש בטוח ויעיל במוצרינו ובשירותינו.
 • אנו עשויים לאסוף מידע רגיש על משתתפים בניסויים קליניים, מחקרים ויוזמות מחקריות אחרות.
 • אנו עשויים לאסוף מידע רגיש ישירות ממך, כאשר אתה מספק לנו אותו מרצונך.

האם אי-פעם תשתמש 'מדטרוניק' במידע אישי כדי ליצור עימך קשר בהודעות שיווקיות?

אפשר שניצור עמך קשר מדי פעם בפעם באופן אישי, בדואר האלקטרוני, בפקס, בדואר או בטלפון כדי לספק לך מידע בעניין תכניות, שירותים ותוכן שעשויים לעניין אותך, אלא אם תודיע לנו שאינך מעוניין לקבל מידע שיווקי או הודעות חקר שוק מאתנו. אם החוק התקף דורש שנקבל ממך הסכמה מפורשת בטרם נשלח לך סוגים מסוימים של הודעות שיווקיות, נשלח לך את אותם סוגי הודעות רק לאחר קבלת הסכמה מפורשת מצדך.

אם לא תרצה לקבל הודעות שיווקיות מ'מדטרוניק'?

אם תרצה להפסיק לקבל הודעות שיווקיות מאתנו, או שתרצה שנפסיק לעבד את המידע האישי שלך בדרך כלשהי, תוכל להקיש על צור קשר, כמתואר בתחתית הצהרה זו ,כדי להודיע לנו אילו סוגי הודעות ברצונך להפסיק לקבל. כמו כן, אם קיבלת או תקבל בעתיד הודעת דואר אלקטרוני מאתנו, תמצא בו דרך קלה ואוטומטית כדי להפסיק לקבל הודעות דואר אלקטרוני מאתנו.

האם קורה ש'מדטרוניק' משתפת צד שלישי כלשהו במידע האישי?

'מדטרוניק' לא תשתף במידע האישי שלך צד שלישי שאינו קשור, בלי לקבל לכך את אישורך, אלא לפי המותנה ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו.

במהלך העסקים הרגיל, נשתף חברות שאנו שוכרים את שירותיהן או את פעילותן במקצת מהמידע האישי. לדוגמה, אנו עשויים להיעזר בספקים שונים כדי להפיץ את מוצרינו. במקרים כאלה, אנו מספקים מידע לסַפַּק כדי שיעבד את הזמנתך, כגון שמך וכתובתך. בכל המקרים שבהם אנו חולקים את המידע האישי שלך עם צד שלישי, איננו מתירים לו לשמור את המידע, לחשוף אותו או להשתמש בו עם אחרים אלא למטרת מתן השירותים שביקשנו ממנו לספק.

לא נמכור, נחליף או נפרסם את המידע האישי שלך, למעט במקרה של מכירת התאגיד, מיזוג, פירוק או רכישה.

ייתכן שצו בית משפט, צו הבאה, צו חיפוש, חוק או תקנה יחייבו אותנו לפי חוק לחשוף את המידע שלך. אפשר שנשתף פעולה עם שלטונות החוק בעת חקירה ותביעה של מבקרים באתרי אינטרנט המפרים את כללינו או עוסקים בהתנהגות שפוגעת במבקרים אחרים (או שאינה חוקית).

אנו עשויים לחשוף את המידע האישי שלך לצד שלישי אם נחוש שחשיפה כזו נחוצה כדי:

 • לאכוף את 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו;
 • להגן על זכויותינו או קנייננו;
 • להגן על בריאותו, ביטחונו או רווחתו של מישהו;
 • לציית לחוק או לתקנה, צו בית משפט או הליכים משפטיים אחרים

האם אי-פעם 'מדטרוניק' תעביר את המידע האישי שלך למדינות אחרות מלבד המדינה שאתה נמצא בה?

'מדטרוניק' עשויה להעביר מידע אל מחוץ למדינה שנאסף בה, לכל מדינה או שטח באזור הסחר האירופי או לכל מדינה אחרת שהאיחוד האירופי מכיר בה שהיא בעלת הגנות הולמות על פרטיות. אנו נעביר את המידע לאזורים אחרים רק אם:

 • ההעברה נחוצה לשם ביצוע חוזה בינך לבין 'מדטרוניק' או לשם צעדים טרום-חוזיים הננקטים בתגובה לבקשתך; או
 • אם תיתן את הסכמתך להעברה; או
 • אם הנתונים יהיו מוגנים כהלכה במדינה האחרת, מתוקף חוזה או הגנה אחרת.

ל'מדטרוניק' הסדרים עם כל משרדיה וגם החברות המסונפות לה המבטיחים כי המידע המועבר בין חברות 'מדטרוניק' מוגן כהלכה, ובו גם מידע אישי (שעשוי לכלול גם מידע רגיש) המועבר לחברות 'מדטרוניק' בארצות-הברית של אמריקה.

מה יקרה אם יחול שינוי ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו?

אם נחליט לעשות שינוי של ממש ב'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, נתאר את כל השינויים המהותיים בחלק זה של ההצהרה. תמיד תוכל למצוא את העותק העדכני ביותר של ההצהרה ואת ההיסטוריה שלה באתר האינטרנט בארצך, או שתוכל להקיש על צור קשר בכתובת שבהמשך.

מה בעניין אבטחת המידע האישי?

אנו נעזרים בהגנות פיזיות, מנהליות וטכניות סבירות כדי להגן על המידע האישי שלך מפני אבדן, שימוש לרעה, גישה בלתי-מורשית, חשיפה, שינוי או הרס. כמו כן אנו מגבילים את הגישה למידע האישי שלך לעובדים ולקבלנים שצריכים לדעת את המידע לשם ביצוע תפקידם. עליך לזכור ששום העברה דרך האינטרנט אינה בטוחה במאה אחוז או חסינה מפני טעויות. הודעת דואר אלקטרוני הנשלחת אלינו או מאתנו עלולה במיוחד להיות לא-מאובטחת, ולכן עליך לחשוב היטב איזה מידע אתה שולח אלינו בדואר אלקטרוני.

כמה זמן 'מדטרוניק' תחזיק במידע האישי שלי?

לא נשמור את המידע מעבר לזמן הדרוש. במקרים רבים צריך לשמור את המידע האישי פרקי זמן סבירים כדי שתהיה אפשרות למצוא אותו אם יתעוררו שאלות או מחלוקות. פרקי הזמן שהמידע האישי יישמר ייקבעו בכל מקרה על-סמך הדרישות הרלוונטיות למצב ולצורך להשמיד מידע לא-מעודכן ולא-שימושי בהזדמנות ההגיונית הקרובה ביותר. אנו נמשיך לטפל במידע האישי שלך לפי 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, כל עוד הוא נשמר אצלנו.

האם יש עוד עקרונות פרטיות בעניין אתרי האינטרנט של 'מדטרוניק'?

קישורים: אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל קישורים לאתרי אינטרנט שצד שלישי מפעיל. אנו מספקים קישורים לנוחיותך, אבל אין לנו יכולת בדיקה, שליטה ובקרה בכל הנוגע למנהגי שמירת הפרטיות של אתרי אינטרנט שאחרים מפעילים. איננו אחראים לתפקוד אתרי אינטרנט שאחרים מפעילים או להתקשרויותיך עמם.

אתרי האינטרנט שלנו עשויים להכיל גם קישורים לאתרי אינטרנט אחרים ש'מדטרוניק' מפעילה. 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו חלה רק על אתרי האינטרנט של חברות 'מדטרוניק' באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה, וייתכנו שינויים קלים בהצהרה במדינות מסוימות באירופה, במזרח התיכון ובאפריקה. לפיכך, אם אתה עובר מאתר זה לאתר אחר דרך קישור, גם אם 'מדטרוניק' היא המפעילה את האתר האחר, אנו ממליצים לך לבדוק את נוהלי הגנת הפרטיות של אותו אתר.

"עוגיות": 'מדטרוניק' עשויה להשתמש ב"עוגיות" באתרי האינטרנט שלה. "עוגיות" הם קובצי טקסט שאנו שמים בקובצי הדפדפן במחשב שלך כאשר אתה מבקר באתרינו. ה"עוגיות" עשויות להישמר בכונן הקשיח של המחשב שלך. המידע שאנו אוספים בעזרת ה"עוגיות" הוא מידע לא-אישי. תמיד תוכל לחסום את ה"עוגיות" שלנו, אם הדפדפן שלך מאפשר זאת, אך חלקים מסוימים של אתרי האינטרנט עשויים שלא לפעול כהלכה אם תעשה זאת. לא נאפשר לצד שלישי להתקין "עוגיות" באתרי האינטרנט שלנו.

כיצד ליצור קשר עם 'מדטרוניק'

אנו משתדלים שרשומות המידע שלך יהיו מדויקות. אם אי-פעם תבחין שהמידע על אודותיך אינו שלם, מדויק או מעודכן, או אם יש לך שאלות או הערות בעניין 'הצהרת עקרונות פרטיות' זו, צור עמנו קשר בכתובת:

מדטרוניק וורלד טרייד קורפורישן רחוב המדע 10

ת.ד. 12016 הרצלייה פיתוח 46733
טלפון : 09-9724400
פקס : 09-9724430

עודכן לאחרונה: 22 September 2010

Section Navigation

בחר גודל טקסט פונט
Israel